Kadastras Jums

Čia galėsite gauti informacijos apie kadastrinius matavimus

Nekilnojamojo turto nuosavybės įregistravimas


Kokių dokumentų reikia

Po to, kai kadastriniai matavimai atlikti ir kadastrinių matavimų byla parengta, statinių statytojas gali kreiptis, kad šis objektas būtų įrašytas į Nekilnojamojo turto kadastrą.
Statinių kadastro duomenys į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi pagal nekilnojamojo turto objekto buvimo vietą. Kad duomenys apie statinius būtų įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą, reikia tokių dokumentų:
1. Leidimas statyti, rekonstruoti, griauti, remontuoti ar kitaip statinį pertvarkyti.
2. Parengtas ir patvirtintas statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktas – kai įrašomi duomenys apie baigtą statyti statinį.
3. Pažyma, kad statinys statomas iš esmės nenukrypstant nuo suderinto bei patvirtinto projekto, – kai įrašomi duomenys apie nebaigtą statyti statinį.
4. Parengta kadastrinių matavimų byla ar atskira šios bylos dalis.
Kad nekilnojamojo turto objektas (statinys) būtų įrašytas į kadastrą, turi būti pateikiami dokumentų originalai valstybine kalba (arba jų vertimai, patvirtinti vertėjo parašu) ir notariškai patvirtintos jų kopijos.
Statinio kadastro duomenys į nekilnojamojo turto duomenų bazę įrašomi, pakeičiami ar išbraukiami tik pateikus rašytinį prašymą kadastro tvarkytojui.
Kai pageidaujama įrašyti duomenis apie nebaigtą statyti statinį, turi būti Statybos inspekcijos tarnybos pažyma, kad statinys statomas iš esmės nenukrypstant nuo suderinto bei patvirtinto projekto.
Statinį rekonstravus, remontavus ar kitaip pertvarkius, kai keičiasi statinio paskirtis, nugriovus statinį ar jo dalį, pasikeitę kadastro duomenys nekilnojamojo turto duomenų bazėje keičiami tokia pat tvarka, kaip ir registruojant statinį pirmą kartą.
Priimti naudoti statiniai turi būti įregistruoti.
Statinių kadastro duomenų įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą laikomas tų statinių įregistravimu Nekilnojamojo turto registre be teisių į juos.
Įregistravus statinių kadastro duomenis, atspausdinamas Nekilnojamojo turto registro išrašas.
Pažymėtina, kad, pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymą, nuosavybės teisės į statinį gali būti registruojamos tik po to, kai yra įregistruotas pats nekilnojamojo turto objektas, t.y. statinys įrašytas į Nekilnojamojo turto kadastrą